Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Amposta. Aprovació definitiva, text refós (21/1/2008)
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Amposta. Aprovació definitiva (DOGC Núm 5052 - 21.1.2008)
  Inici > Regidoria d'Obres i Urbanisme > POUM

Règim del sòl no urbanitzable



A1
PDF 1,7 MB
         
B1
PDF 2,7 MB
B2
PDF 1,7 MB
B3
PDF 1,1 MB
B4
PDF 1,6 MB
   
C1
PDF 2,7 MB
C2
PDF 3,7 MB
C3
PDF 3 MB
C4
PDF 2,2 MB
   
D1
PDF 2 MB
D2
PDF 3,1 MB
D3
PDF 2,6 MB
D4
PDF 1,8 MB
D5
PDF 2,6 MB
D6
PDF 1,9 MB
E1
PDF 1,6 MB
E2
PDF 2,6 MB
E3
PDF 1,7 MB
E4
PDF 2 MB
E5
PDF 2 MB
E6
PDF 1,3 MB
    F3
PDF 1,4 MB
F4
PDF 0,7 MB
F5
PDF 0,4 MB
 

Per visualitzar els plànols i documents us cal tenir instal·lada l'aplicació Adobe Reader©, de distribució lliure.
descarregar Adobe Reader©