Pla de Mobilitat d'Amposta
  < Pla de mobilitat
  < Regidoria de Governació
III CONFERÈNCIA INTERNACIONAL WALK21 (Donostia-Sant Sebastià, 8-11 maig 2002)

Durant els dies 8 a l'11 d'aquest més s'ha celebrat a Sant Sebastià, les III Conferéncia Internacional Wlak 21, Pasos hacia la ciudad del Peaton. Aquest foro internacional va néixer fa 3 anys i es celebra cada cop en una ciutat diferent per debatre tots els aspectes relacionats amb la mobilitat sostenible, la salut i el medi ambient. Aquesta edició s'ha celebrat al palau de congressos Kursaal de Donostia, ja que aquesta bonica ciutat del País Basc fa anys que ha apostat per polítiques de mobilitat que tendeixen a afavorir els desplaçaments a peu recuperant espai públic per a usos del vianant i afavorint així una ciutat molt més agradable.

En la conferència han participat més de 300 congressistes, tècnics i polítics, de tot el mon (Anglaterra, EEUU, Holanda, Suisa, França, etc. etc.) i s'han presentat 57 ponències amb conferenciants tant destacats com: Odón Elorza, Alcalde de Sant Sebastiá, Claude Bochu, Director General de Medi Ambient de la Comunitat Europea, Barbara McMillen, de l'Administració Federal de Carreteres (EE.UU), Daniel Sauter, de la Urban Mobility Research (Suiza), etc. etc.

La capital del Montsià ha estat presentada per Joan Esteve (INTRA) i Jesús Ruano (cap de la Policia Local d'Amposta) com l'exemple de l'aplicació de la planificació de la mobilitat sostenible en municipis petits i la seva ponència ha tingut una molt bona acollida, ja que no és freqüent que en municipis petits es tingui una visió tant global del aspectes relacionats amb el desplaçament i accessibilitat de vehicles i vianants.

El assistents han pogut contrastar un bon grapat d'iniciatives diverses i s'han extret conclusions que seran el fonament de les IV Conferencies internacionals Walk 21 que es celebraran de l'1 al 3 de maig del 2003 en Portland, Oregon (EEUU) .

Jesús Ruano ha tingut oportunitat de comprovar en la visita tècnica a Donostia el bon resultat que han donat en aquesta ciutat mesures com les que s'estan aplicant a Amposta amb la posta en marxa del Pla marc de mobilitat. D'altra banda ha destacat com tots els ponents han coincidit en el fet que sovint les mesures de peatonalització de les ciutats tenen inicialment un rebuig molt important per part dels ciutadans i comerciants però després d'aplicar-se suposen una millora qualitativa que revaloritza sustancialment la ciutat. És per això que una de les conclusions de les conferencies ha estat la necessitat de, davant les pressions ciutadanes i de visions del trànsit com un problema particular, no adoptar posicions neutres si no recuperar la visió social de les polítiques de mobilitat i tirar endavant accions que tendeixen a recuperar espai per als vianants i per tant construir ciutats ambientalment més agradables.

En aquestes conferencies s'ha pogut comprovar com Amposta resta situada en el grup de vanguardia de ciutats que aposten per transformar-se en espais urbans basats en la sostenibilitat.