Pla de Mobilitat d'Amposta
  < Pla de mobilitat
  < Regidoria de Governació
ESTRAT╚GIES EN EL TRANSPORT CAP A LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I SOCIAL

Mobilitat sostenible Accessibilitat sostenible
Moderació del trànsit (actua com a filtre)
Penalitzacions en l'ús del vehicle privat
 • Potenciació zones de vianants. Inclou la
    peatonalització dels centeres antics
 • Creació d'itineraris de bicicletes
 • Promoció del transport públic col·lectiu.
    Major finançament per part de les
    administracions
 • Car pooling
 • Polítiques en infrastructures
 • Reorganització de la distribució espaial
 • Descentralització
Arees ambientals

Nova ordenació i jerarquització del viàri

Comprensió de l'entramat urbà com un tot social