• Webs Municipals  

Inici Serveis i tràmits Sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística

Sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística

Documentació a aportar

Documentació que cal presentar per a l’obtenció del certificat de compatibilitat urbanística.

 • Sol·licitud. (model normalitzat)
 • 2 còpies de la memòria descriptiva de l’activitat que ha de contenir com a mínim:
  • Descripció del tipus d’activitat que es vol desenvolupar, de l’ús pretès i de la superfície aproximada total
   i de cadascuna de les plantes o nivells que s’ocupen.
  • Referència cadastral de l’immoble.
  • Classificació de l’activitat d’acord amb el règim de comunicació prèvia que li és d’aplicació.
  • Necessitats d’ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
  • Requeriments de l’activitat respecte el serveis públics municipals.
  • Plànol de situació del local respecte la resta de l’immoble.
  • Plànol acotat de la instal·lació respecte dels límits de la parcel·la.
  • Plànol de planta del local o instal·lació acotat amb la superfície que ocupa l’ús pretès.
  • Plànol de secció acotat.
  • Plànol de distribució de la maquinaria i llistat de maquinaria de fabricació i/o reparació, potència
   elèctrica prevista i tipus de maquinaria que es vol instal·lar. (En cas d’activitat industrial)
 • Taxa per l’expedició per a CERTIFICAT DE COMPTATIBILITAT URBANÍSTICA. D’acord amb allò previst a
  l’Ordenança municipal de mesures fiscals.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.
Tramitació presencial (descarregar PDF)

Formularis addicionals a adjuntar a la sol·licitud:

 • Aquest tràmit no disposa de cap formulari addicional.

Telemàticament:

Aquest tràmit disposa d’un formulari online específic per tal de realitzar la seva tramitació:

 1. Faci clic al botó "Tramitació online".
 2. En el cas que el tràmit requereixi identificació, s’haurà d’autenticar amb uns dels Certificats digitals suportats, amb l’idCAT Mòbil o amb el sistema Cl@ve.
 3. Emplenar el formulari amb les dades oportunes.
 4. Adjuntar la documentació a aportar.
 5. Emplenar i adjuntar els formularis addicionals, si n’hi ha.
Tramitació online (via Instància Genèrica)

Formulari/s a adjuntar a la sol·licitud d’Instància Genèrica:

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament