• Webs Municipals  

Resum del pressupost

publicat el 19/02/2018

2018 | 2017

Pressupost 2018: total

Pressupost Ajuntament d’Amposta
Total 2018 Variació 2017/2018
20.585.914,75 euros -3,26 %

Pressupost 2018: previsió d’ingressos

CAP PREVISIÓ D’INGRESSOS EXERCICI 2018
I IMPOSTOS DIRECTES 9.529.658,31 €
II IMPOSTOS INDIRECTES 100.000,00 €
III TAXES, PREUS PUBLICS I ALTRES INGRESSOS 3.606.686,00 €
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.555.270,44 €
V INGRESOS PATRIMONIALES 226.700,00 €
VI ALIENACIÓ D’INVERSIONS 0,00 €
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 517.600,00 €
VIII ACTIUS FINANCERS 50.000,00 €
IX PASSIUS FINANCERS 0,00 €
  TOTAL DE L’ESTAT D’INGRESSOS  20.585.914,75 €

Pressupost 2018: previsió de despeses

CAP PREVISIÓ DE DESPESES EXERCICI 2018
I DESPESES DE PERSONAL 9.453.342,68
II DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS 6.800.725,87
III DESPESES FINANCERES 146.000,00
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.314.448,14
V FONS DE CONTINGÈNCIA 100.000,00
VI INVERSIONS REALS 556.398,06
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 165.000,00
VIII ACTIUS FINANCERS 50.000,00
IX PASSIUS FINANCERS 1.000.000,00
  TOTAL DE L’ESTAT DE DESPESES  20.585.914,75

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament