• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Òrgans de govern Plenari Convocatòries dels plens Ordre del dia del ple ordinari del 30 de juliol de 2018

Ordre del dia del ple ordinari del 30 de juliol de 2018

publicat el 25/07/2018

Convocatòria de la sessió ordinària que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, en aquesta Casa Consistorial, a les 20:00 hores del dia 30 de juliol de 2018 en primera convocatòria i a la mateixa hora del dia 2 d’agost de 2018 en segona, cas de no poder-se celebrar en primera per manca de suficient nombre de senyors membres. La sessió ordinària que es convoca té el següent:


ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 25 de juny de 2018.

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia número 1908 al 2382 del 2018.

3. Donar compte de les contractacions de personal.

4. Aprovació de la 10ena fase del Pla d’Ordenació i d’ocupació de recursos humans i modificació RLT, plantilla i quadre retributiu.

5. Declaració de compatibilitat d’un treballador municipal per a l’exercici d’una segona activitat privada.

6. Aprovació de la modificació de la composició de la Comissió de delimitació d’Amposta.

7. Aprovació de la rectificació de l’inventari de béns de l’Ajuntament d’Amposta a 31 de desembre de 2017.

8. Aprovació del programa de festes majors d’Amposta de l’any 2018.

9. Aprovació de la modificació del programa d’actes taurins de les festes majors d’Amposta 2018.

10. Aprovació provisional de la modificació puntual número 52 del POUM: " Inclusió i regulació de l’ús 12. restauració a les zones d’implantació industrial qualificades amb les claus de sòl urbà 15c2, 15c3, 15c7 i 15c8 ".

11. Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança municipal de policia i bon govern.

12. Aprovació de la cessió de l’ús del local ubicat a la planta baixa de l’edifici situat al carrer Amèrica, 44, a l’Associació de familiars mentals de les Terres de l’Ebre.

13. Aprovació inicial de la derogació del Reglament regulador del funcionament de l’edifici del casal com equipament cívic.

14. Aprovació inicial del Reglament regulador del funcionament dels equipaments socioculturals municipals d’Amposta.

15. Aprovar l’expedient de contractació del subministrament d’equips i serveis de reprografia municipal de l’Ajuntament d’Amposta mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris de valoració i tramitació ordinària.

16. Aprovar l’expedient de contractació dels serveis de neteja viària i manteniment dels espais verds del terme municipal d’Amposta mitjançant procediment obert, oferta més avantatjosa amb diversos criteris de valoració de les ofertes i tramitació ordinària.

17. Aprovar l’atorgament de beneficis fiscals i ICIO.

18. Aprovar la modificació de l’annex de subvencions.

19. Aprovació inicial de l’expedient 22 de modificació del pressupost municipal per suplements de crèdits i crèdits extraordinaris.

20. Moció del grup municipal d’EA-AM per a " l’Adhesió al projecte stolpersteine de reconeixement a les persones deportades als camps d’extermini nazis".

21. Moció del grup municipal del PSC-CP per "Fer un reconeixement als pastors de ramats d’Amposta".

22. Moció del grup municipal de PXC per " Contractar un enginyer elèctric i un aparellador o arquitecte

23. Moció del grup municipal d’EA-AM sobre " Mesures per a l’aplicació de la regla de la despesa a les entitats locals 

24. Moció del grup municipal del PSC-CP per " Participar activament de – la setmana Europa de la mobilitat.

25. Precs i Preguntes.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament