• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Òrgans de govern Plenari Convocatòries dels plens Ordre del dia del ple ordinari del 26 de març de 2018

Ordre del dia del ple ordinari del 26 de març de 2018

publicat el 22/03/2018

Convocatòria de la sessió ordinària que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, en aquesta Casa Consistorial, a les 20:00 hores del dia 26 de març de 2018 en primera convocatòria i a la mateixa hora del dia 28 de març de 2018 en segona, cas de no poder-se celebrar en primera per manca de suficient nombre de senyors membres. La sessió ordinària que es convoca té el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 26 de febrer de 2018.

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia número 433 al 827 del 2018.

3. Donar compte de les contractacions de personal.

4. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora d’obres i instal·lacions de serveis en domini públic municipal.

5. Aprovació inicial de la modificació del Pla de verificació d’activitats comunicades.

6. Aprovació del Pla director de la xarxa pluvial d’Amposta.

7. Donar compte liquidació del pressupost municipal de 2017.

8. Donar compte pla pressupostari a mig termini aprovat mitjançant Decret d’Alcaldia 762/2018.

9. Aprovació inicial expedient número 8 de modificació del pressupost per suplements de crèdits i crèdits extraordinaris.

10. Aprovació de l’expedient número 1 de reconeixement extrajudicial de crèdits.

11. Aprovació de l’expedient número 2 de reconeixement extrajudicial de crèdits.

12. Aprovació de l’expedient número 3 de reconeixement extrajudicial de crèdits.

13. Proposta d’atorgament de beneficis fiscals ICIO.

14. Resolució d’expedients sancionadors en matèria de gossos perillosos.

15. Moció del grup municipal de PXC per crear uns ajuts econòmics als malalts de càncer que estiguin en tractament i tinguin uns ingressos inferiors al SMI.

16. Moció del grup municipal d’EA-AM en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística.

17. Moció del grup municipal del PSC-CP pel dret de les persones amb discapacitat a l’accessibilitat universal municipal.

18. Moció del grup municipal de CIU en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística.

19. Precs i Preguntes.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament