• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Òrgans de govern Plenari Convocatòries dels plens Ordre del dia del ple ordinari del 25 de juny de 2018

Ordre del dia del ple ordinari del 25 de juny de 2018

publicat el 20/06/2018

Convocatòria de la sessió ordinària que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, en aquesta Casa Consistorial, a les 20:00 hores del dia hora del dia 27 de juny de 2018 en segona, cas de suficient nombre de senyors membres. La sessió ordinària que es convoca té el següent:

1. Aprovació de les actes de la sessió de juny de 2018.

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia número

3. Donar compte de les contractacions de personal.

4. Aprovació canvi de representant municipal en òrgan col·legiat

5. Aprovació del programa d’actes taurins de les Festes

6. Aprovació del programa de Festes majors de Poble Nou del Delta 2018.

7. Aprovació inicial de l’expedient número 18 de modificació de crèdits del pressupost suplements de crèdits i crèdits extraordinaris

8. Aprovació de l’expedient número 9 de reconeixement extraojudicial de crèdit.

9. Aprovació de l’expedient número 10 de reconeixement extrajudicial de crèdit.

10. Aprovació de l’expedient número 11 de reconeixement extrajudicial de crèdit.

11. Aprovació del model de control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos de l’entitat local.

12. Proposta de modificació de l’Ordenança fiscal número 7 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.

13. Proposta d’atorgament de beneficis fiscals.

14. Moció del grup municipal de PXC per residència i l’hospital per millorar els tipus d’interès

15. Moció del grup municipal del PSC per un pla de millora dels passos de vianants.

16. Moció del grup municipal de CIU de millora del microbús per les entitats ampostines. 

17. Moció del grup municipal de PXC per gestionar la jardineria amb recursos propis. 

18. Moció del grup municipal del PSC-CP per l’eficiència i la qualita tdel nostre sistema sanitari com a solució a la falta d’especialistes.

19. Moció del grup municipal de CIU per a la instal·lació 5G als polígons inudstirals de l’Oriola i de Tosses.

20. Precs i Preguntes.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament