• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Òrgans de govern Plenari Convocatòries dels plens Ordre del dia del ple extraordinari del 3 de maig de 2018

Ordre del dia del ple extraordinari del 3 de maig de 2018

publicat el 26/04/2018

Convocatòria de la sessió extraordinària que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, en aquesta Casa Consistorial, a les 20:00 hores del dia 3 de maig, en primera convocatòria. El motiu de l’extraordinarietat es deu a la impossibilitat d’assistència a la sessió de tots els membres del Consistori. El Ple extraordinari que es convoca sota el següent ordre del dia


1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de 18 d’abril de 2018.

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia número 828 al 1187 del 2018.

3. Donar compte de les contractacions de personal.

4. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança de policia i bon govern.

5. Aprovació inicial de la modificació puntual 52 del POUM: Inclusió i regulació de l’ús 12. restauració a les zones d’implantació industrial qualificades amb les claus de sòl urbà 15c2, 15c3, 15c7 i 15c8.

6. Verificació del text refós de la modificació puntual número 2 del Pla especial urbanístic "La Vall de Cabiscol".

7. Aprovació de festes locals per a l’any 2019.

8. Aprovació inicial expedient número 12 de modificació del pressupost.

9. Aprovació de l’expedient número 4 de reconeixement extrajudicial de crèdits.

10. Aprovació de l’expedient número 5 de reconeixement extrajudicial de crèdits.

11. Donar compte de l’informe d’Intervenció sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en la liquidació del pressupost de 2017, de la regla de la despesa i de l’objectiu de deute.

12. Proposta d’atorgament de beneficis fiscals ICIO.

13. Resolució d’expedients sancionadors en matèria de gossos perillosos.

14.Moció del grup municipal de PXC per a la instal·lació de màquines de reciclatge d’envasos amb incentiu.

15.Moció del grup municipal de CiU en suport dels càrrecs cessats i dels funcionaris públics.

16.Moció del grup municipal del PSC-CP per fomentar la mobilitat sostenible en una societat en envelliment.

17.Moció del grup municipal de CIU en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística.

18.Moció del grup municipal de PXC per incorporar l’ús industrial a la zona lúdica del polígon de Tosses.

19.Moció del grup municipal del PSC-CP per impulsar la contractació de treballadores/dors de la llar a Amposta i la millora dels seus drets laborals.

20.Moció dels Grups municipals d’EA – AM, PSC – CP, PxC i regidora no adscrita de suport a la moció de Marea Pensionista i Comitè unitari de jubilats i pensionistes de les Terres de l’Ebre en defensa de les pensions públiques.

21. Moció dels Grups municipals d’EA – AM, PSC – CP, PxC i regidora no adscrita de suport a la moció de Marea Pensionista i Comitè unitari de jubilats i pensionistes de les Terres de l’Ebre de rebuig a la proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre un producte panaeuropeu de pensions individuals (PEPP).

22. Precs i preguntes.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament