• Webs Municipals  

Oferta de treball: Dissenyador/a Gràfic

publicat el 10/10/2018


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

10/10/2018

Descripció del lloc de treball:

Dissenyador/a Gràfic

Categoria:

B 22

Departament:

Àrea de Noves Tecnologies

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 11/10/2018 al 19/10/2018.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 22/10/2018.
 • Període d’al·legacions: 23/10/2018 al 26/10/2018
 • Inici de les proves: 29/10/2018

Funcions del lloc de treball:

 • Dissenyar, crear i elaborar la imatge corporativa de tots els actes institucionals que es celebrin al Ajuntament.
 • Crear campanyes de marketing dirigides a públics i actes específics.
 • Gestionar i coordinar amb empreses externes tasques relacionades amb la seva feina.

Requisits imprescindibles:

Requisits valorables:

 • Experiència en gestió comercial i marketing
 • Capacitat per a treballar sota pressió i amb timmings ajustats i multitasking.

Tipus de contracte:

Temporal

Durada del contracte:

6 mesos

Jornada:

Completa

Horari:

8:00 h a 15:30 h

Retribució mensual bruta aproximada:

1.931€ bruts (per 14 pagues)

Lloc de treball:

Àrea de Noves tecnologies

Data prevista d’incorporació:

15/11/2018

Observacions (particularitats de la gestió):

 • Més avall hi ha informació important sobre l’oferta.

El dia 29 d’octubre, a les 9 h del matí i a l’Escola d’Art, es realitzaran totes les proves de selecció als candidats/es que compleixin tots els requisits imprescindibles de l’oferta.

Els candidats hauran de superar les proves que a continuació es detallen. Així mateix, es valorarà el currículum, l’experiència i la titulació dels candidats. Important tenir en compte que per a poder valorar l’experiència i la titulació caldrà aportar la vida laboral i les titulacions compulsades.

Les proves consistiran en:

 1. Realització de casos pràctics relacionats amb el disseny gràfic, la maquetació i la il·lustració.
  El nombre de casos pràctics serà comunicat pel Tribunal el mateix dia de les proves.
  Tots els casos pràctics sumaran un màxim de 80 punts.
  La superació dels casos pràctics és obligatòria i caldrà obtenir un mínim de 40 punts.
 2. Realització d’una entrevista a les persones que hagin superat els casos pràctics.

El procés de selecció tindrà una puntuació total de 100 punts, dels quals 80 corresponen als casos pràctics, 5 a l’entrevista i els altres 15 a mèrits (experiència i titulació)

Els candidats que no hagin pogut acreditar tenir la titulació del nivell C1 de català o equivalent, hauran de superar, a més, la prova del seu coneixement.

Per a participar en el procés els candidats s’han d’inscriure a l’Ajuntament d’Amposta, al Registre Municipal durant el període de sol·licituds. Per a formalitzar la inscripció cal aportar la informació indicada als requisits imprescindibles, el DNI, el CV i la vida laboral.

El Tribunal estarà format per:

 • President/a: Maria Àngels Marin Felipe
  Suplent/a: Maria Isabel Betoret Gil
 • Vocal: Josefa Villabi Prades
  Suplent/a: Francisco Espinach Blanch
 • Vocal: Maria Teresa Subirats Argento
  Suplent/a: Eugenio Bernad Olive
Actualitzat el 23/10/2018

Llista provisional d’admesos i exclosos

Candidats admesos

DNI

5492H

9849T

6297F

 Candidats exclosos *

DNI

Motiu

7956P

Titulació imprescindible no presentada

8434B

Titulació imprescindible no presentada

6346Q

Titulació imprescindible no presentada

6031S

Titulació imprescindible no presentada

2035M

Titulació imprescindible no presentada

* S’informa que els aspirants que han estat exclosos per no haver presentat la titulació imprescindible indicada en les bases, tenen com a període d’al·legacions del 23/10/2018 al 26/10/2018 per tal de que es puguin esmenar els defectes que hagin motivat l’exclusió o per si es vol aportar nova documentació.

 

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 26/10/2018

Llista definitiva d’admesos i exclosos

Candidats admesos

DNI

5492H

9849T

6297F

7956P

6346Q

843AB

Candidats exclosos

DNI

Motiu

6031S

Titulació imprescindible no presentada

2035M

Titulació imprescindible no presentada

Els candidats admesos realitzaran les proves de selecció el dilluns 29 d’octubre, tal com estava previst a l’oferta inicial publicada, a les 9h a l’Escola d’Art d’Amposta.

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

El dilluns 29 d’octubre, a les 9 h del matí i a l’Escola d’Art i Disseny d’Amposta, es realitza la primera prova de selecció als candidats/es que compleixen tots els requisits imprescindibles de l’oferta.

La prova consisteix en la realització de casos pràctics relacionats amb el disseny gràfic, la maquetació i la il·lustració, que han de sumar un màxim de 80 punts.
La superació dels casos pràctics és obligatòria i calia obtenir un mínim de 40 punts.

Les qualificacions dels candidats/es presentats en aquesta primera prova són les següents:

DNI

Qualificació

8434B

37,5 punts

9849T

77,5 punts

6297F

25 punts

7956P

65 punts

5492H

20 punts

Per tant, passen a fer la segona prova, consistent en una entrevista a les persones que han superat els casos pràctics, i que es realitzarà demà dimecres dia 30 d’octubre, a les 10 h del matí i a l’Escola d’Art i Disseny d’Amposta:

 • 9849T
 • 7956P

El procés de selecció té una puntuació total de 100 punts, dels quals 80 corresponen als casos pràctics, 5 a l’entrevista i els altres 15 a mèrits (experiència i titulació).

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.Actualitzat el 31/10/2018

El dilluns 29 d’octubre, a les 9 h del matí i a l’Escola d’Art i Disseny d’Amposta, es realitza la primera prova de selecció als candidats/es que compleixen tots els requisits imprescindibles de l’oferta.

El procés de selecció té una puntuació total de 100 punts, dels quals 80 corresponen als casos pràctics, 5 a l’entrevista i els altres 15 a mèrits (experiència i titulació).

La prova consisteix en la realització de casos pràctics relacionats amb el disseny gràfic, la maquetació i la il·lustració, que han de sumar un màxim de 80 punts.
La superació dels casos pràctics és obligatòria i calia obtenir un mínim de 40 punts.

Les qualificacions dels candidats/es presentats en aquesta primera prova són les següents:

DNI Qualificació

 • 8434B: 37,5 punts
 • 9849T: 77,5 punts
 • 6297F: 25 punts
 • 7956P: 65 punts
 • 5492H: 20 punts

Per tant, passen a fer la segona prova, consistent en una entrevista a les persones que han superat els casos pràctics, i que es realitzarà demà dimecres dia 31 d’octubre, a les 10 h del matí i a l’Escola d’Art i Disseny d’Amposta:

DNI

 • 9849T
 • 7956P

El dimecres dia 31 d’octubre, a les 10 h del matí i a l’Escola d’Art i Disseny d’Amposta, es realitzen les entrevistes i la valoració de mèrits. A partir de l’entrevista i de la valoració realitzades pel Tribunal, els resultats finals són els següents:

DNI

Prova pràctica

Entrevista

Mèrits

Qualificació total

9849T

77,5 punts

4,5 punts

11punts

93 punts

7956P

65 punts

0 punts

12,5 punts

77,5 punts

Per tant, el candidat/a seleccionat/da per ocupar la plaça de dissenyador/a gràfic/a de l’Ajuntament d’Amposta, és:

DNI

9849T

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Amposta, 31 d’octubre de 2018
Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament