• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Informació d’interès Bases reguladores del concurs d’habilitats taurines Festes Majors d’Amposta 2015

Bases reguladores del concurs d’habilitats taurines Festes Majors d’Amposta 2015

Aprovades en Junta de Govern Local, en sessió del dia 10 del 2015.

publicat el 10/08/2015

PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Aquestes bases tenen per objecte regular l’organització, presentació i atorgament de premis als participants que demostren les seves habilitats a la plaça de bous d’ Amposta durant les Festes Majors de la ciutat de l’any 2015.

SEGONA. REQUISITS DELS PETICIONARIS

Per a poder participar en aquesta cursa són requisits necessaris per part dels participants, els següents:

  • Els participants formaran quadrilles de tres o més persones per tal de mostrar les seves habilitats.

  • Els participants hauran  de tenir un mínim de 18 anys de edat per poder accedir al concurs.

TERCERA. INSCRIPCIÓ DELS PARTICIPANTS

Les inscripcions es faran a l’ Ajuntament d’Amposta fins el dia 14 d’agost de 20153. Juntament amb la sol·licitud s’expressaran les dades dels membres de la quadrilla, amb detall de la seva experiència en activitats semblants.


QUARTA. SELECCIÓ DELS PARTICIPANTS

La Comissió de bous de l’Ajuntament d’Amposta escollirà la quadrilla  que considera més preparada per mostrar les habilitats.


CINQUENA. OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS

Desprès de l’elecció de la quadrilla, aquesta tindrà l’obligació de participar tots els dies que hi hagin bous a la plaça, primer al concurs de ramaderies i desprès als diferents actes taurins que es realitzen. "Bous Serrils ", "Bous embolats " etc.

En el cas que algun membre de la quadrilla participant sofrís alguna lesió podrà ser substituït per un altre fins acabar les festes.


SISENA. AVALUACIÓ DE LES HABILITATS

  • Les habilitats dels participants durant el desenvolupament de les activitats seran avaluades per la Comissió de bous de l’Ajuntament d’ Amposta.

  • El veredicte es farà públic al finalitzar la última tarda de bous a la mateixa plaça.

  • En cap cas es produirà empat en les votacions del jurat, si així fos, el vot del president de la Comissió tindrà doble valor.

  • La decisió del Jurat serà inapel·lable.


SETENA. PREMIS

S’estableixen els següents premis:

  • Primer premi: 500,00 €.

  • Segon premi: 300,00 €.

  • Tercer premi: 200,00 €.

El Jurat podrà declarar deserts els premis.


VUITENA. ACCEPTACIÓ DE LES BASES PELS PARTICIPANTS

La inscripció i la participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. 

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament