«Qui pensi que això de la Indústria 4.0 no va amb ell, pot perdre el tren.»
Matilde Villarroya, Directora General d´Indústria a la Generalitat de Catalunya

reduir font ampliar font

  • Vull crear una empresa
  • Programa de formació
  • Bonificacions noves activitats
  • Programa a les escoles


1º Convocatòria dels Ajuts CONTRACTA

A partir del 2 d´agost ja es poden presentar les sol·licituds de la primera convocatòria dels Ajuts CONTRACTA, fins el 28 de setembre.

La seva finalitat és un sistema d´ajuts per tal d´incentivar la creació de llocs de treball al municipi d´Amposta, dins els límits establerts en els pressupostos municipals, a favor de les empreses del municipi per la contractació de personal en situació d´atur.

L’objecte de les presents bases és regular i fixar els criteris i els procediments de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament d’Amposta destinades a incentivar la contractació laboral de persones aturades i la seva inserció laboral.

La finalitat d’aquestes subvencions és incidir en la cohesió social del municipi fomentant l’ocupació de les persones aturades i la seva inserció laboral en el teixit empresarial, industrial, comercial...d’Amposta.

L’import màxim a atorgar es fixarà en cada convocatòria.

Els imports de les modalitats de l’ajut seran els següents:

Per cada afiliació nova a jornada complerta d’un treballador que es formalitzi en els termes d’aquest ajut, el contractant rebrà una subvenció de dos-cents cinquanta (250) euros. Per aquelles empreses que formalitzin més de 10 contractes, la subvenció per cada afiliació nova serà de tres-cents cinquanta (350) euros

Aquest import es veurà incrementat en cinquanta (50) euros si la persona contractada està en possessió del certificat de discapacitat o minusvalidesa amb un grau igual o superior al 33%.

L’import inicial es veurà incrementat, de forma acumulativa, en cinquanta (50) euros per cada persona contractada major de quaranta-cinc (45) anys.

Prorrateig dels ajuts: Els imports dels ajuts es prorratejaran en funció de la jornada laboral que es contracti a l’afiliat, mínim 50% de la jornada.

L’atorgament dels ajuts s’efectuarà per ordre d’entrada al Registre en règim de concurrència no competitiva, fins esgotar el màxim atorgat en cada convocatòria.

El període subvencionable és de com a mínim 6 mesos i màxim 9 mesos de contracte.


Per mirar les bases i les convocatòries accediu al següent enllaç:

 https://bit.ly/2HwGPa

Amposta Empresa >  > 1º Convocatòria dels Ajuts CONTRACTA

 Ajuntament d´Amposta 

Catalunya emprèn Generalitat de Catalunya. Departament d´Empresa i Coneixement Fons Social Europeu 


Ajuntament d’Amposta (Indústria i Empresa) · Pl. de l´Ajuntament, 6, 3a planta · 43870 Amposta · Tel. 977 70 00 57 · Fax 977 70 41 32 · | empresa@amposta.cat
Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies