Inici Serveis i tràmits Sol·licitud de preinscripció al primer cicle d’educació infantil en llars d’infants municipals d’Amposta (curs 2022-23)

Sol·licitud de preinscripció al primer cicle d’educació infantil en llars d’infants municipals d’Amposta (curs 2022-23)


El termini de sol·licitud és del 9 al 20 de maig de 2022.

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar la preinscripció a les llars d’infants municipals d’Amposta.

Documentació a adjuntar

Recordeu adjuntar tota la documentació necessària (escanejada o fotografiada):

 • Sol·licitud de preinscripció degudament emplenada.
 • DNI, NIE o PASSAPORT del pare i mare o tutor i tutora i el de l’alumne (si en té).
 • Llibre de família.
 • Llibre de vacunes.
 • Targeta Sanitària.
 • Documents acreditatius dels criteris de prioritat que hàgiu especificat a la sol·licitud (si s’escau):
  • Volant d’empadronament.
  • Contracte laboral o certificat d’empresa.
  • Beneficiari de l’ajut de la renda garantida.
  • Discapacitat d’algun membre de la unitat familiar.
  • Targeta de família nombrosa/monoparental.
  • Resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
  • Certificat de suport a víctimes del terrorisme del Ministeri de l’Interior.
  • Documentació acreditativa de la condició de víctima de violència de gènere (s’acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere).

Més informació

Podeu consultar més informació a la pàgina de Preinscripcions del departament d’Educació de l’Ajuntament d’Amposta.

Com es pot sol·licitar?

Telemàticament (preferentment):

Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar-lo telemàticament:

   1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Sol·licitud online (descarregar PDF i enviar per email)".
   2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
    • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
    • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
   3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haura d’emplenar.
   4. Envïi un correu electrònic a sequieta@amposta.cat o a gruneta@amposta.cat, adjuntant el formulari PDF de sol·licitud i tota la documentació requerida (tingui el compte que el pes total del correu no ha de superar el límit de 15 MB; si els documents pesen més, pot enviar varis correus).
Sol·licitud online (descarregar formulari PDF per emplenar i enviar per email)

Formulari/s i documents a adjuntar al correu electrònic:

 • Sol·licitud de preinscripció degudament emplenada.
 • DNI, NIE o PASSAPORT del pare i mare o tutor i tutora i el de l’alumne (si en té).
 • Llibre de família.
 • Llibre de vacunes.
 • Targeta Sanitària.
 • Documents acreditatius dels criteris de prioritat que hàgiu especificat a la sol·licitud (si s’escau):
  • Volant d’empadronament.
  • Contracte laboral o certificat d’empresa.
  • Beneficiari de l’ajut de la renda garantida.
  • Discapacitat d’algun membre de la unitat familiar.
  • Targeta de família nombrosa/monoparental.
  • Resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
  • Certificat de suport a víctimes del terrorisme del Ministeri de l’Interior.
  • Documentació acreditativa de la condició de víctima de violència de gènere (s’acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere).

Enviar per correu electrònic la sol·licitud i la documentació requerida (al centre escollit com a primera opció):

 • sequieta@amposta.cat
 • gruneta@amposta.cat
 • Mida màxima del correu: tingui el compte que el pes total del correu no ha de superar el límit de 15 MB; si els documents pesen més, pot enviar varis correus)

Presencialment:


Cal demanar cita prèvia per telèfon abans d’anar al centre per tal de fer la preinscripció presencial (abans d’anar empleni la sol·licitud i porti una fotocòpia de tots els documents necessaris al centre que hàgiu escollit com a primera opció).

La preinscripció es farà preferentment de manera telemàtica (consulteu les instruccions més amunt). En cas d’haver-la de fer presencialment, cal demanar cita prèvia al centre que es triï com a primera opció:

   1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
   2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
    • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
    • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
   3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
   4. Demanar cita prèvia al centre escollit com a primera opció:
   5. El dia i hora que li hagin assignat haurà de lliurar presencialment la sol·licitud i la documentació al centre escollit.
Tramitació presencial (descarregar formulari PDF)

Formulari/s i documents (preparar una fotocòpia de tots els documents necessaris):

 • Sol·licitud de preinscripció degudament emplenada.
 • DNI, NIE o PASSAPORT del pare i mare o tutor i tutora i el de l’alumne (si en té).
 • Llibre de família.
 • Llibre de vacunes.
 • Targeta Sanitària.
 • Documents acreditatius dels criteris de prioritat que hàgiu especificat a la sol·licitud (si s’escau):
  • Volant d’empadronament.
  • Contracte laboral o certificat d’empresa.
  • Beneficiari de l’ajut de la renda garantida.
  • Discapacitat d’algun membre de la unitat familiar.
  • Targeta de família nombrosa/monoparental.
  • Resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
  • Certificat de suport a víctimes del terrorisme del Ministeri de l’Interior.
  • Documentació acreditativa de la condició de víctima de violència de gènere (s’acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere).

Demanar cita prèvia al centre escollit com a primera opció:

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies