Inici Serveis i tràmits Sol·licitud de preinscripció al primer cicle d’educació infantil en llars d’infants municipals d’Amposta (curs 2024-25)

Sol·licitud de preinscripció al primer cicle d’educació infantil en llars d’infants municipals d’Amposta (curs 2024-25)


El termini de presentació de sol·licituds estarà obert del 8 al 21 de maig de 2024.

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar la preinscripció a les llars d’infants municipals d’Amposta.

Documentació a adjuntar

Recordeu adjuntar tota la documentació necessària (escanejada o fotografiada):

 • Sol·licitud degudament emplenada (INS165, 95KB).
 • DNI, NIE o PASSAPORT del pare i mare o tutor i tutora i el de l’alumne (si en té).
 • Llibre de família.
 • Llibre de vacunes.
 • Targeta Sanitària.
 • Documents acreditatius dels criteris de prioritat que hàgiu especificat a la sol·licitud (si s’escau):
  • Volant d’empadronament.
  • Contracte laboral o certificat d’empresa.
  • Beneficiari de l’ajut de la renda garantida.
  • Discapacitat d’algun membre de la unitat familiar.
  • Targeta de família nombrosa/monoparental.
  • Resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
  • Certificat de suport a víctimes del terrorisme del Ministeri de l’Interior.
  • Documentació acreditativa de la condició de víctima de violència de gènere (s’acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere).

Instruccions per emplenar la sol·licitud de preinscripció

 • Baixeu el formulari de sol·licitud de preinscripció.
 • A la secció "Plaça sol·licitada" us recomanem que especifiqueu més d’una llar d’infants per tenir una alternativa en cas que no obtingueu plaça a la primera opció. Els codis de centre són els següents:
  • La Gruneta: 43007415.
  • La Sequieta: 43011273.
 • A la secció "Criteris generals", si l’alumne/a està empadronat a Amposta heu de marcar l’opció "Habitual dins de la zona educativa".
 • En cas d’al·legar les condicions dels criteris complementaris de part múltiple, situació d’acolliment familiar o víctima de violència de gènere o terrorisme (criteris e, f i g), heu d’especificar-ho a la instància genèrica de l’Ajuntament d’Amposta i adjuntar la documentació acreditativa.
 • Recordeu adjuntar tota la documentació necessària (escanejada o fotografiada).

Més informació


Pot anar a la pàgina de les preinscripcions del 1er cicle d’Educació infantil per a veure el calendari i la resta d’informació.

Com es pot sol·licitar?

Telemàticament (preferentment):

Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar-lo telemàticament:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud des de l’enllaç situat a baix del botó "Tramitació online (via instància genèrica)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
  • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
 3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haura d’emplenar.
 4. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
 5. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
 6. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.
Tramitació online (via Instància Genèrica)

Mida màxima dels arxius adjunts: tingui en compte que el pes total dels adjunts no ha de superar el límit de 50 MB.

Formulari/s a adjuntar a la sol·licitud d’Instància Genèrica:

 • Sol·licitud de preinscripció degudament emplenada (formulari PDF INS165, 95KB).
 • DNI, NIE o PASSAPORT del pare i mare o tutor i tutora i el de l’alumne (si en té).
 • Llibre de família.
 • Llibre de vacunes.
 • Targeta Sanitària.
 • Documents acreditatius dels criteris de prioritat que hàgiu especificat a la sol·licitud (si s’escau):
  • Volant d’empadronament.
  • Contracte laboral o certificat d’empresa.
  • Beneficiari de l’ajut de la renda garantida.
  • Discapacitat d’algun membre de la unitat familiar.
  • Targeta de família nombrosa/monoparental.
  • Resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
  • Certificat de suport a víctimes del terrorisme del Ministeri de l’Interior.
  • Documentació acreditativa de la condició de víctima de violència de gènere (s’acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere).

Presencialment:


Cal demanar cita prèvia per telèfon abans d’anar al centre per tal de fer la preinscripció presencial (abans d’anar empleni la sol·licitud i porti una fotocòpia de tots els documents necessaris al centre que hàgiu escollit com a primera opció).

La preinscripció es farà preferentment de manera telemàtica (consulteu les instruccions més amunt). En cas d’haver-la de fer presencialment, cal demanar cita prèvia al centre que es triï com a primera opció:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Demanar cita prèvia al centre escollit com a primera opció:
 5. El dia i hora que li hagin assignat haurà de lliurar presencialment la sol·licitud i la documentació al centre escollit.
Tramitació presencial (descarregar formulari PDF INS165, 95KB)

Formulari/s i documents (preparar una fotocòpia de tots els documents necessaris):

 • Sol·licitud de preinscripció degudament emplenada.
 • DNI, NIE o PASSAPORT del pare i mare o tutor i tutora i el de l’alumne (si en té).
 • Llibre de família.
 • Llibre de vacunes.
 • Targeta Sanitària.
 • Documents acreditatius dels criteris de prioritat que hàgiu especificat a la sol·licitud (si s’escau):
  • Volant d’empadronament.
  • Contracte laboral o certificat d’empresa.
  • Beneficiari de l’ajut de la renda garantida.
  • Discapacitat d’algun membre de la unitat familiar.
  • Targeta de família nombrosa/monoparental.
  • Resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
  • Certificat de suport a víctimes del terrorisme del Ministeri de l’Interior.
  • Documentació acreditativa de la condició de víctima de violència de gènere (s’acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere).

Demanar cita prèvia al centre escollit com a primera opció:

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies