Inici Serveis i tràmits Sol·licitud d’oferiment de terra per arrendar

Sol·licitud d’oferiment de terra per arrendar

Descripció

Aquest tràmit permet als propietaris/es de terres que desitgin arrendar-les sol·licitar que les seves dades s’incloguin al Banc de Terres.

El Banc de Terres té com a finalitat afavorir l’oferta i demanda de terres de conreu i fomentar el contacte entre els propietaris/es que ofereixen terrenys i els pagesos/es que volen llogar les terres per cultivar-les. L’Ajuntament exerceix d’intermediari, sens perjudici d’altres iniciatives privades i públiques d’intermediació existents.

Qui el pot demanar?

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l’any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Termini de la sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits previs

No n’hi ha.

Preu / Taxa

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.


Documentació a aportar

Els documents a aportar en tots els casos són:

 • Sol·licitud d’oferiment de terra per arrendar, degudament emplenada.
 • Document identificatiu en vigor de la persona interessada (DNI, NIE, passaport).
 • Documentació que acrediti que l’interessat és propietari de les terres que ofereix (escriptura i/o últim rebut pagat de l’IBI rústica).
 • Declaració Única Agrària (DUN) de l’any en curs.

En cas de representació, a més:

 • El document identificatiu en vigor de la persona representant. (DNI, NIE, Passaport).
 • Acreditació suficient de la representació (mandat, poders notarials sentència judicial ferma o mandat).

Normativa

 • Reglament del banc de terres de l’Ajuntament d’Amposta.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Termini de Resolució

No hi ha resolució.

Altra informació d’interès

La validesa de la inscripció al registre serà d’un any, si bé, prèvia sol·licitud presentada al registre d’entrada de l’Ajuntament d’Amposta es podrà donar de baixa abans de la fi d’aquest termini. Finalitzat aquest termini es podrà renovar per un any més presentant la sol·licitud corresponent al registre d’entrada de l’Ajuntament. En cas d’haver transcorregut aquest any i no haver-ne sol·licitat la renovació, les terres es donaran automàticament de baixa del Registre. Tanmateix, en el cas que es vulgui fer alguna modificació del registre durant l’any de vigència, s’haurà d’emplenar la sol·licitud de modificació de dades.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.
Tramitació presencial (descarregar PDF)

Formularis addicionals a adjuntar a la sol·licitud:

 • Aquest tràmit no disposa de cap formulari addicional.

Telemàticament:

Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar-lo telemàticament:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud des de l’enllaç situat a baix del botó "Tramitació online (via instància genèrica)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
  • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
 3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haura d’emplenar.
 4. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
 5. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
 6. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies