Inici Serveis i tràmits Sol·licitud de llicència puntual d’ús d’equipaments socioculturals municipals

Sol·licitud de llicència puntual d’ús d’equipaments socioculturals municipals

publicat el 12/07/2019

Descripció

Sol·licitud de cessió i/o lloguer de instal·lacions i espais de titularitat municipal, per a utilització privativa per particulars, empreses, associacions o entitats de qualsevol tipus.

Aquest tràmit permet sol·licitar la cessió o el lloguer dels espais municipals que s’indiquen a continuació:

 • Casal Municipal - Teatre
 • Casal Municipal - Aula Magna
 • Casal Municipal - Aula d’Informàtica
 • Auditori
 • Pavelló fral
 • Centre d’Art "Lo Pati"
 • Biblioteca Municipal - Sala Polivalents
 • Biblioteca Municipal - Sala Vestíbul
 • Biblioteca Municipal - Aules baixos
 • Arxiu Comarcal
 • Escola Poble Nou del Delta
 • Escola Agustí Barberà
 • Escola Miquel Granell
 • Escola Soriano Montagut
 • Ofcina de Turisme - Show cooeing
 • Residència d’artistes Baladre
 • Oficines administratives del Poble Nou del Delta

Qui el pot demanar?

Particulars, empreses, associacions o entitats

Període de l’any en què es pot demanar

Es pot presentar en qualsevol moment.

Termini de la sol·licitud

El termini de presentació de l’imprès serà, com a mínim, 15 dies naturals i com a màxim, 6 mesos abans de la realització de l’activitat.

Requisits previs

Les entitats que vulguin fer ús dels equipaments han d’estar prèviament donades d’alta al Registre d’Entitats Municipal

Preu / Taxa

El que marca l’Ordenança 46 Reguladora - Preu públic utilització sales i dependències municipals (més informació a la pàgina d’ordenances fiscals).

Mitjans de pagament

Segons ordenança

Documentació a aportar

Els documents a aportar en tots els casos són:

 • Documentació identificativa de la persona sol·licitant (DNI/NIE/Passaport).

En cas d’actuar com a representant legal, a més:

 • Document identificatiu de la persona representant (DNI/NIE/Passaport).

Normativa

 • Reglament regulador del funcionament dels equipaments socioculturals municipals

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.

Termini de Resolució

La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.

Silenci administratiu

Negatiu.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)" o reculli l’imprès a l’Oficina de cultura i festes de l’Ajuntament d’Amposta.
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud a l’Oficina de cultura i festes de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 6, 2a planta (Edifici administratiu)

Formulari/s i/o document/s addicionals a adjuntar a la sol·licitud:

 • En el cas de tramitació mitjançant un representant (si s’escau): Document identificatiu del representant (DNI, NIE, passaport, permís de residència), i document acreditatiu de la representació (formulari d’atorgament de representació INS148 150KB, o poders notarials, acta d’acceptació del càrrec de tutor en el cas de representants legals, o resolució judicial en cas de menors tutelats o de guàrdia i custòdia en exclusiva).
Descarregar sol·licitud (formulari PDF INS113)

Telemàticament:

Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar-lo telemàticament:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud des de l’enllaç situat a baix del botó "Tramitació online (via instància genèrica)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
  • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
 3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haurà d’emplenar.
 4. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
 5. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
 6. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.

Formulari/s i/o document/s addicionals a adjuntar a la sol·licitud d’Instància Genèrica:

Tramitació online (via Instància Genèrica)

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies