Inici Serveis i tràmits Sol·licitud d’inscripció al registre d’associacions

Sol·licitud d’inscripció al registre d’associacions

publicat el 28/09/2018

Descripció

Mitjançant aquest tràmit, els representats d’associacions inscriuen la seva entitat al registre municipal d’associacions. Totes les entitats i associacions municipals han d’estar incloses al registre d’associacions municipal. Aquesta inscripció és imprescindible per realitzar certs tràmits amb l’Ajuntament, com ara ser beneficiaris de subvencions o ajuts.

Qui el pot demanar?

Un/a representant de l’associació (president/a, secretàri/a) degudament identificat i autoritzat.

Període de l’any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Termini de la sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits previs

  No n’hi ha.

  Preu/Taxa

  No en té.

  Documentació a aportar

  Els documents a aportar són, en tots els casos:

  • DNI, NIE (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada)

  • NIF de l’associació (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada)

  • Estatuts pels quals es regeix (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada)

  • Inscripció en el Registre General d’Associacions de la Generalitat de Catalunya (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada)

  • Programa d’activitats de l’any en curs

  • Certificació del nombre de socis inscrits

  Normativa

  • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i modificacions posteriors.

  • Reglament Orgànic Municipal

  Termini de Resolució

  Sis mesos a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

  Silenci administratiu

  Negatiu.

  Normativa del silenci administratiu

  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i modificacions posteriors.
  • Reglament Orgànic Municipal

  Vies de reclamació

  Les ordinàries del procediment administratiu.

  Com es pot sol·licitar?

  Presencialment:

  1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
  2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
   • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
   • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
  3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
  4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.
  Tramitació presencial (descarregar PDF)

  Formularis addicionals a adjuntar a la sol·licitud:

  • Aquest tràmit no disposa de cap formulari addicional.

  Telemàticament:

  Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar-lo telemàticament:

  1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud des de l’enllaç situat a baix del botó "Tramitació online (via instància genèrica)".
  2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
   • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
   • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
  3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haura d’emplenar.
  4. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
  5. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
  6. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.

  Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
  Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


  Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


  Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
  Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies