Inici Serveis i tràmits Sol·licitud de gual, reserva via pública per càrrega i descàrrega de mercaderies,contragual i duplicat placa gual

Sol·licitud de gual, reserva via pública per càrrega i descàrrega de mercaderies,contragual i duplicat placa gual

publicat el 20/11/2018

Descripció

Mitjançant aquest tràmit les persones físiques o jurídiques poden sol·licitar un gual permanent, un contragual, un duplicat de placa o bé una reserva d’espai per càrrega i descàrrega

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l’any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Termini de la sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits previs

  En el cas de duplicat o contragual cal tenir un gual concedit prèviament, tot i que es poden demanar conjuntament amb el nou gual.

  En el cas que el nou gual impliqui obra civil (p.e. modificar vorera) s’haurà de presentar la corresponent comunicació prèvia d’obres

  Preu/Taxa

  Segons Ordenança Fiscal núm. 20/2018.

  Mitjans de pagament

  Efectiu o transferència bancària.

  Documentació a aportar

  Els documents a aportar en tots els casos són:

  • Documentació identificativa de la persona sol·licitant (DNI/NIE/Passaport).

  Normativa

  • Ordenança Fiscal núm. 20/2018 Reguladora de taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega demercaderies de qualsevol mena

  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.

  • Lle 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

  Termini de Resolució

  Tres mesos a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud

  Silenci administratiu

  Negatiu.

  Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i modificacions posteriors.

  Vies de reclamació

  Les ordinàries del procediment administratiu.

  Com es pot sol·licitar?

  Presencialment:

  1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
  2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
   • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
   • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
  3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
  4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.
  Tramitació presencial (descarregar PDF)

  Formularis addicionals a adjuntar a la sol·licitud:

  • Aquest tràmit no disposa de cap formulari addicional.

  Telemàticament:

  Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar-lo telemàticament:

  1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud des de l’enllaç situat a baix del botó "Tramitació online (via instància genèrica)".
  2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
   • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
   • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
  3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haura d’emplenar.
  4. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
  5. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
  6. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.

  Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
  Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


  Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


  Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
  Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies