Inici Serveis i tràmits Sol·licitud de certificat d’aprofitament urbanístic

Sol·licitud de certificat d’aprofitament urbanístic

Descripció

Certificat que expedeix l’Ajuntament on es dóna informació sobre les característiques d’un solar concret i les condicions que han de regir una construcció a la finca.

Qui elpot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l’any en què es pot demanar


Durant tot l’any.

Termini de la sol·licitud


No n’hi ha.


Requisits previs


No n’hi ha.

Preu/ Taxa

Segons ordenança fiscal

Documentació a aportar

Documentació que cal presentar per a l’obtenció del certificat d’aprofitament urbanístic.

 • Sol·licitud. (model normalitzat)
 • Documentació on s’acrediti la referència cadastral de l’immoble
 • Plànol d’emplaçament on s’identifiqui de forma indubtable l’immoble, signat pel sol·licitant.
 • Taxa per l’expedició per a CERTIFICAT DE QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA. D’acord amb allò previst a l’Ordenança municipal de mesures fiscals.


Normativa

 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
 • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
 • Pla d’Ordenació Urbanística Municipal vigent.
 • Ordenances fiscals.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.
Tramitació presencial (descarregar PDF)

Formularis addicionals a adjuntar a la sol·licitud:

 • Aquest tràmit no disposa de cap formulari addicional.

Telemàticament:

Aquest tràmit disposa d’un formulari online específic per tal de realitzar la seva tramitació:

 1. Faci clic al botó "Tramitació online".
 2. En el cas que el tràmit requereixi identificació, s’haurà d’autenticar amb uns dels Certificats digitals suportats, amb l’idCAT Mòbil o amb el sistema Cl@ve.
 3. Emplenar el formulari amb les dades oportunes.
 4. Adjuntar la documentació a aportar.
 5. Emplenar i adjuntar els formularis addicionals, si n’hi ha.
Tramitació online (via Instància Genèrica)

Formulari/s a adjuntar a la sol·licitud d’Instància Genèrica:

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies