Inici Serveis i tràmits Sol·licitud de bonificació fiscal per creació d’empresa o ampliació

Sol·licitud de bonificació fiscal per creació d’empresa o ampliació

publicat el 12/07/2019

Descripció

Bonificacions per la creació i ampliació d’empresa en els tributs públics: impost sobre construccions, instal·lacions i obres i taxa per la llicència d’obertura d’establiments.

Plantilla mitjana

Bonificació fora de polígons

Bonificació polígons

1 sol treballador

50,00%

75,00%

De 2 a 5 treballadors

68,00%

81,75%

De 6 a 10 treballadors

80,00%

86,25%

D’11 a 25 treballadors

87,00%

88,88%

Més de 25 treballadors

90,00%

90,00%

En el cas de les ampliacions de superfícies de la indústria o comerç serà aplicable a la taxa meritada tenint en compte el número de contractes addicionals als existents que precisi l’empresa per cobrir les necessitats laborals de la nova dimensió de l’empresa, no sent aplicable cap tipus de bonificació si l’ampliació de superfície no genera nous llocs de treball.

Queden exclosos els bars, pubs, cafeteries encara que incloguin activitats infantils i lúdiques. Només aplicable un 10% de bonificació.

En casos excepcionals i extraordinaris, previ estudi i informe justificable, la bonificació pot ser íntegra.

La persona/empresa interessada quedarà supeditada al compliment de mantenir la plantilla mitjana durant un termini mínim de dos anys des de que es va produir l’alta de l’activitat, en cas contrari l’Ajuntament podrà reclamar el reintegrament de la quantitat indegudament pagada.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica.

Període de l’any en què es pot demanar

Qualsevol època de l’any

Requisits previs

haver pagat la taxa de la llicència d’activitats

Preu / Taxa

No aplica

Mitjans de pagament

No aplica

Documentació a aportar

Els documents a aportar en tots els casos són:

 • Document identificatiu de l’interessat/ada (DNI, NIE, CIF, passaport o permís de residència).
 • Formulari de comunicació de dades del creditor (INS017, PDF 117KB).
 • Resolució d’alta d’autònom o últim rebut pagat.
 • Còpia de la taxa pagada (obertura d’establiments, obres i/o ampliació d’activitat).
 • Justificació de la creació de llocs de treball (fotocòpia contractes).

En el cas de sol·licitud essent una persona jurídica:

 • Contracte de la societat (SCP, SL, SA, Cooperativa...).

En el cas de sol·licitud mitjançant un representant:

 • Document identificatiu del representant (DNI, NIE, passaport o permís de residència) (si s’escau).
 • Document acreditatiu de la representació (formulari d’atorgament de representació INS148, poders notarials, acta d’acceptació del càrrec de tutor en el cas de representants legals, o resolució judicial en cas de menors tutelats o de guàrdia i custòdia en exclusiva).

Normativa

 • Ordenança municipal de subvencions
 • Llei 39/2105, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.

Termini de Resolució

3 mesos

Silenci administratiu

Negatiu.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta (OAC - Oficina d’Atenció al Ciutadà), situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.
Tramitació presencial (descarregar PDF)

Formularis i documents addicionals a adjuntar a la sol·licitud:

 • Document identificatiu de l’interessat/ada (DNI, NIE, CIF, passaport o permís de residència).
 • Formulari de comunicació de dades del creditor (INS017, PDF).
 • Resolució d’alta d’autònom o últim rebut pagat.
 • Còpia de la taxa pagada (obertura d’establiments, obres i/o ampliació d’activitat).
 • Justificació de la creació de llocs de treball (fotocòpia contractes).
 • En el cas de tramitació mitjançant un representant (si s’escau): Document identificatiu del representant (DNI, NIE, passaport, permís de residència), i document acreditatiu de la representació (formulari d’atorgament de representació INS148 150KB, o poders notarials, acta d’acceptació del càrrec de tutor en el cas de representants legals, o resolució judicial en cas de menors tutelats o de guàrdia i custòdia en exclusiva).

Telemàticament:

Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar-lo telemàticament:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud des de l’enllaç situat a baix del botó "Tramitació online (via instància genèrica)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
  • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
 3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haurà d’emplenar.
 4. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
 5. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
 6. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.
Tramitació online (via Instància Genèrica)

Formulari/s a adjuntar a la sol·licitud d’Instància Genèrica:

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies