Inici Serveis i tràmits Sol·licitud d’autorització sanitària dels establiments aplicadors de pírcings, tatuatges i/o micropigmentació

Sol·licitud d’autorització sanitària dels establiments aplicadors de pírcings, tatuatges i/o micropigmentació

publicat el 25/07/2019

Descripció

L’Ajuntament expedeix, a petició de l’interessat, l’autorització sanitària de funcionament de l’establiment, d’acord amb el Decret 90/2008, de 22 d’abril.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona o empresa titular d’un establiment aplicador de pírcings, tatuatges i/o micropigmentació.

Termini de la sol·licitud

No n’hi ha.

Període de l’any en què es pot demanar

Es pot presentar en qualsevol moment.

Requisits previs

No n’hi ha.

Preu / Taxa

Segons ordenança fiscal 02 - Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

Mitjans de pagament

Segons ordenança fiscal 02 - Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

Documentació a aportar

Els documents a aportar en tots els casos són:

 • Documentació identificativa de la persona sol·licitant (DNI/NIE/Passaport).
 • Memòria descriptiva de l’activitat amb el contingut mínim següent:
  • Descripció detallada de les instal·lacions amb plànols.
  • Descripció detallada de les activitats que es pretenen dur a terme al local.
  • Descripció detallada dels materials que s’han d’utilitzar i dels equipaments i instrumentals destinats a les operacions d’esterilització i desinfecció, així com les corresponents autoritzacions administratives.
  • Descripció dels procediments de neteja i desinfecció de les instal·lacions i fitxes tècniques dels productes emprats.
  • Documentació acreditativa de la formació del personal aplicador, de conformitat amb el que estableix el capítol V del Decret 90/2008.
  • Còpia de la cartilla de vacunacions conforme el personal que treballa a l’establiment ha estat vacunat d’hepatitis B i tètanus.
  • Acreditació de la recollida de residus de risc, mitjançant còpia del contracte amb un gestor autoritzat de residus sanitaris.
  • Document informatiu sobre les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing que s’ha de lliurar a la persona usuària d’acord amb l’article 5.2 del Decret 90/2008.

En cas d’actuar com a representant legal, a més:

 • Document identificatiu de la persona representant (DNI/NIE/Passaport).

Normativa

 • Decret 90/2008, de 22 d’abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques.

 • Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.

 • Llei 39/2105, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.

Termini de Resolució

La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.

Silenci administratiu

Negatiu.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)" o reculli l’imprès a l’Oficina de cultura i festes de l’Ajuntament d’Amposta.
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud a l’Oficina de cultura i festes de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 6, 2a planta (Edifici administratiu)
Tramitació presencial (descarregar PDF)

Formularis addicionals a adjuntar a la sol·licitud:

 • Aquest tràmit no disposa de cap formulari addicional.

Telemàticament:

Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar-lo telemàticament:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud des de l’enllaç situat a baix del botó "Tramitació online (via instància genèrica)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
  • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
 3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haurà d’emplenar.
 4. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
 5. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
 6. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies