Inici Serveis i tràmits Sol·licitud d’autorització d’aplicació de productes fitosanitaris en àmbits no agraris

Sol·licitud d’autorització d’aplicació de productes fitosanitaris en àmbits no agraris

publicat el 13/12/2017

Descripció

És el procediment a través del qual la persona o empresa que vol realitzar una aplicació
amb productes fitosanitaris en àmbits no agraris sol·licita l’autorització ii acompanya la
documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.
Concretament es consideren àmbits no agraris els diferents de la producció primària
agrícola professional.

Qui el pot demanar

La persona física o jurídica que desitja realitzar un tractament amb productes fitosanitaris
en l’àmbit no agrari.

Període de l’any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Termini de la sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits previs

Els requisits previs són:

 • Que el tractament el realitzi un usuari professional amb un carnet d’aplicador i
  manipulador de productes fitosanitaris
 • Que es tingui un document d’assessorament en gestió integrada de plagues i un pla de
  treball.
 • Que es tingui un registre de tractaments
 • Ha d’existir un contracte entre l’usuari professional o empresa que faci el tractament i
  l’interessat/da.
 • Que existeixi un període de 10 dies entre la Sol·licitud i l’inici del tractament.

Preu/ Taxa

Segons ordenances fiscals.

Mitjans de pagament

Segons indiquin ordenances les fiscals

Documentació a adjuntar per l’interessat/ada

Els documents a aportar en tots els casos són

 • Document identificatiu de la persona sol·licitant (DNI/NIE/Passaport).
 • Dades identificatives de l’empresa que realitza el tractament
 • Pla de treball amb el següent contingut mínim:
  • Les dades identificadores de l’interessat contractant i del contractat, de l’assessor i del document d’assessorament.
  • Dades de l’àrea o recinte on s’hagi de fer el tractament i la data prevista per fer-lo.
  • La data o dates en que s’ha de fer el tractament o tractaments en cas de tenir-ne que fer més d’un.
  • Els vegetals o productes vegetals objecte dels tractaments.
  • El producte o productes a aplicar.
  • Les dosis a emprar.
  • La tècnica d’aplicació i demés condicionants d’ús.
  • Totes les precaucions a tenir en compte tenint en compte l’àrea a tractar, la data del tractament i de l’etiquetat de cada producte fitosanitari.
  • El termini d’espera per accedir als espais o recintes tractats.
  • Senyalització de la zona de tractament, si cal.

Normativa

 • Ordenança reguladora de fitosanitaris en àmbits no agraris
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris

Termini de Resolució

3 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
  públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
  administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.
Tramitació presencial (descarregar PDF)

Formularis addicionals a adjuntar a la sol·licitud:

 • Aquest tràmit no disposa de cap formulari addicional.

Telemàticament:

Aquest tràmit disposa d’un formulari online específic per tal de realitzar la seva tramitació:

 1. Faci clic al botó "Tramitació online".
 2. En el cas que el tràmit requereixi identificació, s’haurà d’autenticar amb uns dels Certificats digitals suportats, amb l’idCAT Mòbil o amb el sistema Cl@ve.
 3. Emplenar el formulari amb les dades oportunes.
 4. Adjuntar la documentació a aportar.
 5. Emplenar i adjuntar els formularis addicionals, si n’hi ha.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies