Inici Serveis i tràmits Llicència per la tinença i conducció de gossos perillosos

Llicència per la tinença i conducció de gossos perillosos

publicat el 10/05/2018

Descripció

Sol·licitud d’alta o renovació de la llicència que ha de demanar el titular d’animals potencialment perillosos per a la seva tinença.

La llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos és personal i intransferible. Es considera gos potencialment perillós aquell que per la seva tipologia racial, pel seu caràcter agressiu, grandària o potència de mandíbula tingui capacitat de causar la mort o lesions a les persones o a altres animals i causar danys a béns públics o privats.

No tenen la consideració legal de gossos potencialment perillosos els que pertanyen a les forces armades, forces i cossos de seguretat de l’Estat, cossos de policia de les comunitats autònomes, policia local i empreses de seguretat amb autorització oficial, els gossos pigall, o gossos de assistència acreditats i ensinistrats en centres oficialment reconeguts.

Qui el pot demanar?

Les persones propietàries de gossos potencialment perillosos i qualsevol persona que porti un gos potencialment perillós per espais públics. Es tramitarà una llicència per cada animal.

Quins gossos són potencialment perillosos?

Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments:

 • Bullmastiff
 • Dòberman
 • Dog argentí
 • Dog de Bordeus
 • Fila brasiler
 • Mastí napolità
 • Pit bull (pit bull terrier)
 • De presa canari
 • Rottweiler
 • Tosa japonès (tosa inu)
 • Staffordshire bull terrier
 • American staffordshire terrier
 • Akita inu
 • Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos, així com aquells que manifesten un caràcter marcadament agressiu.
 • Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.

Aquells gossos els quals les seves característiques es corresponguin amb totes o la majoria de les següents:

 • Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
 • Marcat caràcter i gran valor.
 • Pèl curt.
 • Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, altura a la creu entre 50 i 70 centímetres i pes superior a 20 kg.
 • Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ampli i grans galtes musculoses i bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
 • Coll ample, musculós i curt.
 • Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.
 • Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat

Període de l’any en què es pot demanar

Es pot presentar en qualsevol moment.

Documentació que cal aportar

 • Document identificatiu de l’interessat/ada (DNI, NIE, passaport o permís de residència)
 • Document identificatiu del representant (DNI, NIE, passaport o permís de residència) (si s’escau)
 • Document acreditatiu representació (si s’escau)
 • Fotocòpia del document acreditatiu de la identificació de l’animal de compayia
 • Còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
 • Fotocòpia del rebut acreditatiu del pagament de l’assegurança de responsabilitat civil
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica

Normativa

 • LLEI 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
 • Llei 50/1999, de 23 de desembre, de Règim Jurídic de Tinença d’Animals Potencialment Perillosos.
 • REIAL DECRET 287/2002, de 22 de març de 2002, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre de 1999, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos.
 • DECRET 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
 • DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

Termini de resolució

La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de tres mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.

Silenci administratiu

Negatiu

Normativa del silenci

 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó"Tramitació presencial (descarregar PDF)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb elprograma Adobe Readeri imprimir-la després.
 3. Si el tràmit té algundocument o formulari addicionaltambé l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud alRegistre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.
Tramitació presencial (descarregar PDF)

Formularis addicionals a adjuntar a la sol·licitud:

 • Aquest tràmit no disposa de cap formulari addicional.

Telemàticament:

Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir eltràmit d’Instància Genèricaper tal d’enviar-lo telemàticament:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud des de l’enllaç situat a baix del botó"Tramitació online (via instància genèrica)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Emplenar-la des del seu ordinador amb elprograma Adobe Reader.
  • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
 3. Si el tràmit té algun altredocument o formulari addicionaltambé l’haura d’emplenar.
 4. Accedeixi a la tramitació online de laInstància Genèricafent clic al botó inferior.
 5. Empleni elformulari onlinede la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
 6. Adjunti tota ladocumentació necessàriai envïi el formulari.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies