Inici Serveis i tràmits Autorització o comunicació de crema de rama

Autorització o comunicació de crema de rama

Descripció

En el períodes compresos entre el 15 de març al el 14 de juny, i el 15 de setembre al 14 d’octubre, aquest tràmit permet sol·licitar l’autorització que expedeix el Departament competent en matèria de medi ambient de la Generalitat de Catalunya, per a fer foc.

En el període comprès entre el 15 d’octubre i el 14 de març només cal fer una comunicació de crema al Departament competent en matèria de medi ambient de la Generalitat de Catalunya, per a fer foc.

Aquesta autorització únicament permet encendre foc per dur a terme les activitats següents:

 • Realització de treballs apícoles en qualsevol punt del territori forestal de Catalunya.
 • Realització de treballs forestals que generen restes vegetals en període d’alt risc d’incendi forestal.
 • Fer foc en terrenys forestals de Catalunya i a la franja de 500 metres que els envolta.

En l’autorització consten les condicions generals per dur a terme l’activitat, les mesures preventives i d’execució obligatòries i els casos i condicions en que l’autorització queda anul•lada i no es pot dur a terme l’activitat.

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l’any en què es pot demanar

Tot l’any, excepte en el període comprès entre el 14 de juny al 15 de setembre.

Termini de la sol·licitud

Amb l’antelació que fixi el Departament competent en matèria de medi ambient de la Generalitat de Catalunya.

Requisits previs

No cal complir cap requisit específic.

Preu / Taxa

Sense cost.


Documentació a aportar

Els documents a aportar en tots els casos són:

 • Document acreditatiu en vigor de la persona interessada (DNI, NIE, passaport, permís de residència, permís de conduir), o en el cas de representació, el document identificatiu del representant.
 • Imprès de sol·licitud d’autorització de fer foc o sol·licitud verbal.
 • El número de telèfon mòbil és OBLIGATORI per a poder enviar el avisos d’alertes.

Normativa

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Reial Decret Llei 11/2005, de 22 de juliol, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria d’incendis forestals.
 • Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.
 • Resolució AAM/185/2012, de 8 de febrer, per la qual s’estableixen mesures extraordinàries de prevenció d’incendis forestals.
 • Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.

Termini de Resolució

En els casos de sol·licitud d’autorització aquesta queda supeditada a la resolució que emeti el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

Com es pot tramitar?

Tràmit amb sol·licitud exclusivament presencial:

Es pot sol·licitar presencialment des del dia 18 d’octubre de 2016 al departament d’Obres i Urbanisme de l’Ajuntament d’Amposta:

Lloc: Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), Plaça de l’ajuntament, 3-4 d’Amposta

Dies: De dilluns a divendres.

Hora: 9 a 14h.Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies