Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Auxiliar Administratiu/va de Caixa i Atenció al contribuent per a l’Oficina de Gestió Tributària

Oferta de treball: Auxiliar Administratiu/va de Caixa i Atenció al contribuent per a l’Oficina de Gestió Tributària

publicat el 30/03/2022


El termini de presentació de sol·licituds NO s’iniciarà fins que no es publiqui el corresponent anunci al DOGC.

Anunci de l’Ajuntament d’Amposta sobre la convocatòria d’una plaça d’Auxiliar Administratiu/va de Caixa i Atenció al contribuent per a l’Oficina de Gestió Tributària, per concurs de mèrits i capacitats de mobilitat horitzontal interadministrativa entre personal funcionari de carrera

Anunci de l’Ajuntament d’Amposta sobre la convocatòria d’una plaça d’Auxiliar Administratiu/va de Caixa i Atenció al contribuent per a l’Oficina de Gestió Tributària, per concurs de mèrits i capacitats de mobilitat horitzontal interadministrativa entre personal funcionari de carrera

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data de 22 de març del 2022, s’han publicat íntegrament les bases que han de regir la convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de concurs de mèrits i capacitats:

Una plaça de Auxiliar Administratiu/va de Caixa i Atenció al contribuent per a l’Oficina de Gestió Tributària, en règim funcionari de l’Ajuntament d’Amposta, de l’escala d’Administració General i, obtenir alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants en llocs similars al d’aquest que és objecte de convocatòria, vacant a la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament

Aquestes bases se sotmeten a informació pública durant un termini de 20 dies, a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, durant el qual es podran examinar i presentar les al·legacions que es considerin convenients davant la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Amposta.

Tenint en compte que l’anunci de les bases al DOGC s’ha publicat el dia 30 de març del 2022, el termini per a examinar i presentar al·legacions sobre les bases s’inicia del 31 de març i finalitza el 29 d’abril del 2022.

Cas de no presentar-se cap al·legació en el termini assenyalat, s’entendran definitivament aprovades, continuant la tramitació del procediment corresponent per a la provisió del lloc de treball.

El termini de presentació de sol·licituds NO s’iniciarà fins que no es publiqui el corresponent anunci al DOGC.

Bases reguladores del procés de selecció per proveir amb caràcter definitiu un lloc de treball d’Auxiliar Administratiu/va de Caixa i d’Atenció al Contribuent per a l’Oficina de Gestió Tributària, com a Personal Funcionari de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant Concurs específic de Mèrits i Capacitats de Mobilitat Horitzontal Interadministrativa, de l’Escala de l’Administració General i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat


Descarregar Bases reguladores (PDF, 474KB)

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies