Inici Serveis i tràmits Sol·licitud d’ajuts destinats a persones perceptores prestacions baixes i famílies que percebin prestacions no contributives amb fills a càrrec

Sol·licitud d’ajuts destinats a persones perceptores prestacions baixes i famílies que percebin prestacions no contributives amb fills a càrrec


Termini de presentació de les sol·licituds de l’1 de juliol fins al 30 de setembre de 2023.


Pots anar a la pàgina de subvencions i ajuts per tal de consultar les bases específiques i la darrera convocatòria.

En què consisteix

L’objecte consisteix en iniciar el procediment per a la concessió, mitjançant procediment de concurrència competitiva, dels ajuts destinats a persones perceptores de prestacions baixes i a famílies que percebin prestacions no contributives amb fills a càrrec, destinades a fer efectives despeses bàsiques de la llar.

Període de l’any en què es pot demanar

De l’1 de juliol al 30 de setembre.

Documentació necessària

Els documents a aportar en tots els casos són:

Els documents a aportar si és la primera vegada que es demana aquest tràmit:

 • Fotocòpia del DNI del o dels sol·licitants.
 • Títol de propietat de l’habitatge on està empadronada la unitat familiar (si s’escau).
 • Acreditament fefaent de titularitat d’un dret d’arrendament (només en cas de ser arrendatari, si s’escau).
 • Dades bancàries del compte on s’ha de fer efectiu l’ajut, validat per l’entitat bancària (si les dades han canviat s’ha de tornar a portar).

Els documents a aportar si no s’autoritza a l’Ajuntament a consultar les dades amb altres administracions:

 • Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries (PDF, 70KB)
 • Justificats de la Tresoreria General de l’Institut Nacional de la Seguretat Social o de l’Agencia Estatal d’Administració Tributària en la que s’acrediti el següent:
  • Les percepcions rebudes durant l’any anterior, indicant el seu caràcter.
  • Certificat de no estar donat d’alta per cap activitat econòmica.
 • Cas de rebre prestació no contributiva justificant del seu import durant l’exercici anterior, acreditat per l’ICASS.
 • Cas de ser titular d’un dret d’arrendament com a arrendatari, acreditament fefaent del mateix.

En el cas de sol·licitud mitjançant un representant:

 • Document identificatiu del representant (DNI, NIE, passaport, permís de residència).
 • Document acreditatiu representació (formulari d’atorgament de representació, poders notarials, acta d’acceptació del càrrec de tutor, o resolució judicial) (si s’escau).

Més informació

Com es pot sol·licitar?

Presencialment:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud a:
  • Registre general de l’Ajuntament d’Amposta (Pl. de l’Ajuntament, 3-4, planta baixa).
  • Registre específic de l’Oficina de Gestió Tributària de l’Ajuntament d’Amposta (C/ Nou, 6, enfront de l’Ajuntament).
  • Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00h.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies