Inici La Ciutat Educació Oficina Municipal d’Escolarització (OME) Preinscripcions Curs 2023-24 - 1r Cicle d’Educació Infantil (Llars d’Infants)

Preinscripcions Curs 2023-24 - 1r Cicle d’Educació Infantil (Llars d’Infants)

Calendari de la preinscripció (2023-24)

1. Coneix el calendari i els terminis

2. Abans de la preinscripció

3. Presenta la sol·licitud de preinscripció i fes el seguiment

4. Formalitza la matriculació

5. Aplicació dels criteris prioritaris

6. Aplicació dels criteris complementaris

7. Assignació de plaça

8. Prepara la documentació

9. Reuneix tota la documentació identificativa

10. Busca la documentació acreditativa dels criteris prioritaris

11. Formalitza la matrícula al centre educatiu

12. Quan s’ha de fer la matrícula?

13. Què necessito per fer la matrícula?

14. Com es fa la matrícula?

Informació sobre la preinscripció (2023-24)

 • La preinscripció es farà preferentment per correu electrònic(consulteu les instruccions a sota). En cas d’haver-la de fer presencialment, cal demanar cita prèvia al centre que es triï com a primera opció.

Calendari de preinscripció i matrícula

 • Publicació de l’oferta: entre el 3 i el 5 de maig de 2023.
 • Període de presentació de sol·licituds: del 8 al 19 de maig de 2023, ambdós inclosos.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 1 de juny de 2023.
 • Termini per presentar una reclamació: del 2 al 8 de juny de 2023.
 • Sorteig del número de desempat: entre el 9 i el 13 de juny de 2023.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació dels infants admesos i, si escau, de la llista d’espera: 15 de juny de 2023.
 • Període de matrícula: del 16 al 22 de juny de 2023, ambdós inclosos.

Cal demanar cita prèvia per telèfon abans d’anar al centre per tal de fer la preinscripció presencial (abans d’anar empleni la sol·licitud i porti una fotocòpia de tots els documents necessaris al centre que hàgiu escollit com a primera opció).


Podeu trobar més informació visitant aquest lloc web: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-0-3/inici/

Centres

Oferta places vacants Llars d’Infants Amposta Curs 2023-2024


Sequieta

Gruneta

Nascuts 2021

28

23

Nascuts 2022

18

23

Nascuts 2023

8

8

Criteris de prioritat i barems (2023-24)

1. Criteris prioritaris

a) Existència de germans escolaritzats al centre: 50 punts.

b) Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre:

 • Quan el domicili habitual es troba a la zona educativa del centre: 30 punts.
 • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre: 20 punts.
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi que el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva zona educativa: 10 punts.
 • Per aquest criteri de proximitat al centre no es pot acumular més d’una puntuació, malgrat es doni més d’un dels supòsits previstos.
 • Quan per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, s’acredita adjuntant el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’ha d’acreditar amb el formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).

c) Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 15 punts:

 • Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

2. Criteris complementaris

Els criteris complementaris serveixen per desempatar.

a) Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans: 15 punts:

 • Quan l’alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33 %, o quan el pare o mare, tutor/a o un germà/ana de l’alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33 %.

 • Documentació acreditativa: adjuntar la targeta acreditativa.

b) Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció: 10 punts:

 • Documentació acreditativa: no s’ha d’adjuntar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació.

c) Pel fet de formar part d’una família nombrosa: 10 punts:

 • Documentació acreditativa: adjuntar targeta acreditativa.

d) Pel fet de formar part d’una família monoparental: 10 punts:

 • Documentació acreditativa: adjuntar targeta acreditativa.

e) Pel fet que l’alumne/a hagi nascut en un part múltiple: 10 punts:

 • Documentació acreditativa: el llibre de família.

f) Pel fet que l’alumne/a es trobi en situació d’acolliment familiar: 10 punts:

 • Documentació acreditativa: La resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.

g) Quan s’acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: 10 punts:

 • Documentació acreditativa: La condició de víctima de violència de gènere s’acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. La condició de víctima de terrorisme s’acredita amb el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l’Interior.

Sol·licitud de la preinscripció (2023-24)


El termini de presentació de sol·licituds estarà obert del 8 al 19 de maig de 2023.

Llistes provisionals (2023-24)

Llistat Sequieta

Llistat Gruneta

Llistes ordenades definitives (2023-24)

Llistat Sequieta

Llistat Gruneta

Matriculació (2023-24)


El període de matrícula és entre el 16 i el 22 de juny ambós inclosos.

El preu de la matrícula és de 25,10€, es pot pagar amb targeta o en efectiu. EXCEPTUANT aquest divendres dia 16 de juny que ÚNICAMENT es podrà fer el pagament en efectiu.


Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies