Ajuntament d´Amposta

 

agenda
escolta l´Agenda Cultural de la setmana
escolta el darrer butlletí informatiu
Federació de Ràdios Locals de Catalunya
Revista Amposta
Ajuntament d´Amposta
La Xarxa, comunicació local

Màxim històric d'ocells aquàtics al delta de l'Ebre

publicat el 6/3/2013

Fotografia de capons reials. Autor: Roberto Zaffi

Fotografia de capons reials. Autor: Roberto Zaffi


 El Parc Natural del Delta de l’Ebre del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural va realitzar entre el 7 i el 30 de gener el cens hivernal d’ocells aquàtics. Trenta-set persones entre personal tècnic del parc, membres del cos d’Agents Rurals i voluntaris van participar en aquest cens que es realitza a la principal zona humida de Catalunya. Es tracta d’un cens que comporta una gran complexitat, tant per la diversitat d’espècies i d’hàbitats (arrossars, llacunes, riu, salines, badies, aiguamolls) com per la gran quantitat d’ocells. Les condicions meteorològiques adverses d’aquest gener, particularment pel que fa als forts vents persistents, van dificultar enormement el cens d’enguany. A diferència dels dos darrers censos, tots els arrossars de l’hemidelta nord han restat inundats

  El comptatge hivernal d’ocells aquàtics al delta de l’Ebre s’integra dins de l’International Waterbird Census (IWC), el qual té com a objectiu quantificar anualment el nombre d’ocells aquàtics (anàtids, limícoles, ardeids, fotges, etc.) que hivernen en més 80 països d’Europa, Àsia i el nord d’Àfrica. Les dades obtingudes permeten conèixer a escala global l’estat de conservació d’aquestes espècies i, a escala local, avaluar la capacitat d’acollida de les zones humides del delta de l’Ebre.

 

Globalment s’han comptabilitzat 287.174 ocells aquàtics, valor que se situa un 24% per sobre de la mitjana dels efectius hivernals d’aquests darrers 10 anys i constitueix el segon màxim de tota la sèrie històrica, iniciada el 1972. El grup més destacat ha estat el dels anàtids (51% dels efectius), en què sobresurt l’ànec collverd Anas platyrhynchos, el xarxet A. creccai l’ànec cullerot A. clypeata, amb 73.340, 29.769 i 26.869 ocells, respectivament. En el cas de l’ànec collverd s’ha assolit el valor màxim des de 1972. Per la seva raresa a Catalunya, destaquen els 2 exemplars d’oca riallera grossa Anser albifrons, 1 d’oca de galta blanca Branta leucopsis, 11 de xarxet marbrenc Marmaronetta angustirostris, 6 de morell xocolater Aythya nyroca i 1 de morell d’ulls grocs Bucephala clangula. La fotja vulgar Fulica atra ha mantingut, amb 30.200 exemplars, els alts valors dls darrers anys.

 Les limícoles constitueixen el segon grup d’ocells aquàtics millor representat, amb 76.714 exemplars (26,7% del total). Enguany s’ha registrat, per tercer any consecutiu, el màxim absolut de tot el registre històric. Per l’abundància, destaquen el territ variant Calidris alpina, la fredeluga Vanellus vanellus i el territ menut, amb 38.699, 11.013 i 9.590 exemplars, respectivament. Aquesta darrera espècie ha assolit aquest hivern el màxim de tota la sèrie històrica. D’entre les espècies més accidentals, destaquen 1 exemplar de siseta Tringa stagnatilis i 10 exemplars de territ de Temminck Calidris temminckii.

 Altres espècies, pertanyents a grups diversos i ben representades en aquest cens, han estat els 12.320 flamencsPhoenicopterus roseus i els 2.287 capons reials Plegadis falcinellus. Igualment, destaquen els 5 exemplars de cigonya negraCiconia nigra i la xifra extraordinàriament alta de 421 exemplars de gavina corsa Larus audouinii.

Ajuntament d´Amposta (AMPOSTA RÀDIO) · Carrer Palau i Quer (caslles Mercat) · 43870 AMPOSTA · Tel. 977 70 21 44 · radio@amposta.cat
Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies