Ajuntament d´Amposta

 

agenda
escolta l´Agenda Cultural de la setmana
escolta el darrer butlletí informatiu
Federació de Ràdios Locals de Catalunya
Revista Amposta
Ajuntament d´Amposta
La Xarxa, comunicació local

L’equip de govern d’Amposta proposa un pressupost de contenció esperant poder fer inversions al 2014

publicat el 21/12/2012


La regidora d’Hisenda ha resumit el contingut del pressupost amb el manteniment dels serveis que presta l’Ajuntament a  la ciutadania i també el manteniment del personal “malgrat no tenir assegurat el finançament dels serveis que depenen de les aportacions d’altres administracions”. Els objectius que es marca l’equip de govern amb aquest pressupost són principalment la reducció de la despesa per poder fer inversions l’any 2014, mantenir els serveis i la plantilla de l’Ajuntament i reduïr els terminis de pagament als proveïdors.

En termes generals, el pressupost per al 2013 implica una reducció de la despesa al voltant del 12% respecte l’any anterior, una minoració que afecta principalment a la despesa voluntària com ara la realització d’activitats i les subvencions a entitats al voltant d’un 10%, amb l’excepció de les ONG’s que presten ajudes socials a les famílies amb dificultats i també les bandes de música a les que s’ha mantingut la subvenció.

La despesa en personal es redueix un 5’4% amb l’amortització de places de personal que es jubila que no es cobriran, reducció de la jornada d’alguns treballadors i també la reducció d’un 5% de les retribucions que reben els regidors i membres de la corporació.

Tot i aquesta disminució de la despesa, que ascendeix en total a 18’5 milions d’euros, la previsió d’ingressos ascendeix a 19’2 milions, de manera que, tal i com ha remarcat l’alcalde d’Amposta, Manel Ferré, “és la primera vegada que presentem un pressupost amb previsió de superàvit”  i ha argumentat que d’aquesta manera es podria complir el plantejament de poder demanar préstec per fer inversions l’any 2014 per “dotar la ciutat de noves infraestructures i animar l’economia”. Amb aquestes previsions, el deute de l’ajuntament d’Amposta seria del 68% al desembre de 2013 i, per tant, es podria accedir a demanar préstec per inversions.

El capítol d’inversions d’aquest any, que ascendeix a 375.568 euros correspondrà íntegrament als recursos propis de l’administració local, i es destinarà a l’adquisició de terrenys, urbanitzacions diverses, la rehabilitació del campanar del Poble Nou i la peatonalització d’alguns carrers de la ciutat. A aquestes inversions se n’afegiran d’altres inclosos en el PUOSC, el PAM i el fons FEDER.

És per això, segons ha remarcat l’alcalde que “hem de ser molt curosos en la contenció de la despesa i fer-ne un control estricte”, Ferré ha explicat que “hem reduït al màxim les partides que podien suportar aquesta baixada i hem maximitzat el concepte de relació entre el cost i l’efectivitat de totes les accions que es duen a terme”. Tot i amb això, el pressupost, segons l’alcalde i la regidora d’Hisenda garanteix la continuïtat en la prestació de serveis de l’Ajuntament fins i tot sense tenir garantit el finançament per part de les altres administracions que n’han de fer les seves aportacions i, a més, mantenint el funcionament dels actius econòmics que aporten el comerç, el turisme i l’esport.

L’alcalde ha acabat afirmant que és un pressupost “auster, basat en la contenció de la despesa i ajustat a la realitat econòmica” i que ha d’obrir les portes per poder-ne fer de més optimistes en els propers exercicis.

Ajuntament d´Amposta (AMPOSTA RÀDIO) · Carrer Palau i Quer (caslles Mercat) · 43870 AMPOSTA · Tel. 977 70 21 44 · radio@amposta.cat
Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies