Ajuntament d´Amposta

 

agenda
escolta l´Agenda Cultural de la setmana
escolta el darrer butlletí informatiu
Federació de Ràdios Locals de Catalunya
Revista Amposta
Ajuntament d´Amposta
La Xarxa, comunicació local

L’ajuntament d’Amposta segueix endavant amb el projecte de construcció de pistes de tennis i pàdel

publicat el 26/11/2012

  

En aquest punt de l’ordre del dia en concret, que s’ha aprovat per donar compliment a la llei estatal, tots els grups han coincidit en mostrar-se en contra de que el personal funcionari i laboral de l’administració deixi de cobrar la paga extra del mes de desembre, i, en aquest sentit els grups d’ERC i PSC s’han abstingut en la votació. Els regidors de CiU i el de PxC hi ha votat a favor tot i mostrar-se contraris a aquesta mesura donat que és preceptiu aprovar la no disponibilitat per complir amb la llei.

 

En un altre punt de l’ordre del dia s’ha declarat desert el concurs obert per a la concessió de l’obra pública de construcció i explotació de pistes de tennis i pàdel a la zona esportiva dels Xiribecs. Tot i amb això el projecte segueix endavant i de concurs obert es passarà a fer un procediment negociat sense publicitat.

 

Mocions sobre l’habitatge

Les tres mocions que ha presentat el grup d’ERC, dues han estat aprovades per unanimitat de tots els regidors, concretament, una en la que es demanava condonar l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlues) a aquelles persones que han perdut el seu habitatge per no poder pagar la hipoteca.

La moció ha quedat aprovada de manera que tal com ha explicat l’alcalde d’Amposta, Manel Ferré, s’estudiarà una fórmula adient en la comissió d’hisenda i que es pugui ajustar a la llei ja que “encara que l’ordenança preveu bonificacions de fins al 95% la llei preveu que la bonificació sigui en benefici de qui rep l’immoble, de manera que el beneficiari seria l’entitat bancària. Caldrà buscar, per tant, la manera de fer un reglament que contempli les bonificacions en benefici d’aquells que realment ho necessitin”.

També en matèria d’habitatge s’ha aprovat una moció del grup de PxC per garantir la funció social de la propietat i el dret a l’habitatge digne de manera que s’impulsi el lloguer social entre el parc d’habitatges buits que hi ha a la ciutat i que són propietat de les entitats bancàries. La moció, que ha quedat aprovada amb els vots a favor dels regidors de CiU i ERC, demana que l’Ajuntament obri expedients sancionadors quan es detecti que hi ha pisos que porten buits més de dos anys. El portaveu del PSC, Toni Espanya, ha explicat l’abstenció del seu grup pels dubtes que suscita el fet que es pugui també sancionar algun particular.

 

Mocions sobre participació ciutadana

Dues mocions, en aquest cas presentades per ERC i el PSC s’han referit a la participació ciutadana i el ROM (Reglament Orgànic Municipal). Tot i que s’han presentat en termes semblants, ha quedat aprovada la moció d’ERC en la que es demana que es modifiqui un article del ROM (l’article 90) amb la finalitat que qualsevol entitat pugui presentar propostes i mocions a l’Ajuntament i que aquestes siguin debatudes i estudiades en les comissions informatives corresponents. El grup del PSC s’ha abstingut en aquesta votació, tal com ha explicat el portaveu “perquè la que presenta el nostre grup és més ambiciosa” ja que, a instàncies de la mateixa entitat es demanava que la Federació d’Amposta d’Associacions de Veïns quedés equiparada a la taula d’entitats i que, per tant tingués la facultat de presentar i defensar les seves pròpies mocions i propostes al ple de l’Ajuntament.

El portaveu d’ERC, Adam Tomàs, ha respost que “la que presentem és més plural perquè no es tracta només de les associacions de veïns, sinó de totes les entitats de la ciutat, entenem que el debat polític es farà igualment en la comissió i allà es podrà decidir si s’eleva o no al ple”. L’alcalde d’Amposta, Manel Ferré, s’ha mostrat d’acord en aquesta valoració tant pel que fa a equiparar a totes les entitats de la ciutat com per fer la conveniència de valorar les propostes veïnals en les corresponents comissions informatives. La moció ha quedat aprovada amb l’abstenció del PSC, i la que ha presentat el PSC no ha prosperat.

 

Moció sobre el fons per al foment del turisme

La tercera moció d’ERC en la que es demanava que es redacti un pla estratègic d’actuacions per la promoció turística de manera que es garanteixi la renovació del segell de Destinació de Turisme Esportiu que Amposta ha obtingut fa poc. També es demanava a la Generalitat de Catalunya que elevi al 50% el repartiment dels ingressos provinents de la taxa turística entre el govern i els ens municipals. Aquesta moció també ha quedat aprovada, tot i que des de l’equip de govern, el regidor d’Esports i Turisme ha explicat que el Pla Estratègic ja està redactat i s’aplica.

 

Mocions sobre les subvencions a les entitats

El grup del PSC ha presentat dues mocions més a instàncies de la Federació d’Amposta d’Associacions de Veïns, en totes dues es demanava la creació de bases reguladores per atorgar subvencions, en un cas pel cànon que aporta l’empresa SOREA i que es distribueix de manera discrecional entre un seguit d’entitats esportives i culturals. D’altra banda, també es demanava crear bases per atorgar subvencions a les entitats veïnals des de l’àrea de Cultura i Festes.

La referent a l’aportació de SOREA ha estat rebutjada amb els vots en contra dels membres de l’equip de govern. L’alcalde ha explicat que el cànon que aporta SOREA queda estipulat en les bases de la concessió del subministrament d’aigua i que “contempla que la subvenció es distribuirà de manera discrecional, aquestes bases de concessió estan aprovades pel ple, i les entitats que reben aquesta subvenció, com el Club de Futbol Amposta, la Lira o la Fila ja hi compten per tirar endavant les seves activitats”

Pel que fa a les subvencions a les entitats veïnals, ha quedat aprovada la proposta que com ha recordat l’alcalde Manel Ferré “ja estan en funcionament des de fa més d’un any i que en alguns casos resulta complicat atorgar ja que les entitats no justifiquen les despeses degudament”.

 

Per últim s’ha aprovat per unanimitat una moció de PxC per instal·lar desfibril·ladors a diversos punts de la ciutat. L’alcalde s’ha compromès a crear una partida específica per instal·lar-ne un a les instal·lacions esportives i un altre a les dependències de la Policia Local o de Protecció Civil.

Ajuntament d´Amposta (AMPOSTA RÀDIO) · Carrer Palau i Quer (caslles Mercat) · 43870 AMPOSTA · Tel. 977 70 21 44 · radio@amposta.cat
Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies