Manteniment del lloc web en curs. Preguem disculpeu les molèsties.
 • Webs Municipals  

agenda

dl dm dc dj dv ds dg
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

23/10/2017
“Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas” - Ballet en directe des de la Royal Opera House, Londres

24/10/2017, 17:30 h
Bebeteca de 18 mesos a 3 anys. «Bufa, bufa!!!», a càrrec de Manoli Bello

24/10/2017, 20:00h
“Un ballo in maschera”- Òpera en directe des del Gran Teatre del Liceu, Barcelona

26/10/2017, 17:30h
Primera trobada del Club de lectura «Masterlectors» per a 5è i 6è de primària

més activitats

oferta pública de treball

més ofertes

informació pública

 

Alcaldia

Per l’Amposta que els ampostins i ampostines es mereixen


Transparència, honestedat, rigor i participació. Aquests són els quatre eixos sobre els que s’ha de fonamentar el treball de qualsevol administració pública. També, evidentment, el d’aquest Ajuntament i el seu equip de govern. La ciutadania així ens ho reclama i jo, com a alcalde del municipi, m’hi comprometo. Cal que els veïns del municipi tinguin accés a la informació i que senten com a seu aquest ajuntament. Tot plegat amb la tolerància i el respecte necessaris per garantir una excel·lent convivència.

Amposta, l’Ajuntament i tots els ciutadans tenim al davant molts reptes de futur i també d’altres que no poden esperar. La situació que pateixen massa famílies del municipi derivada de la crisi econòmica és molt dura, i ens obliga a donar el millor de nosaltres. I ho farem. És un dels nostres compromisos, com també ho és el de facilitar al màxim la generació d’oportunitats laborals per a tothom. És, de fet, per això, que jo mateix, des d’alcaldia, assumeixo la direcció de l’àrea de Promoció Econòmica i Empresa.

Altres reptes pels que treballarem, per nombrar-ne només alguns, des del primer dia, poc a poc però sense parar, són la neteja i millora de la via pública, l’excel·lència dels serveis municipals, l’eficiència energètica i la sostenibilitat dels serveis públics municipals, la dinamització comercial o la consolidació d’Amposta com a una dels principals destinacions turístiques del Delta de l’Ebre. També la transparència de l’Ajuntament i la participació ciutadana en aquelles decisions importants.

I tinc la tranquil·litat que assumeixo tots aquests reptes acompanyat d’un gran equip de govern. Un equip plural i amb diferents sensibilitats, perquè el canvi que reclama la ciutadania així ho requereix. Els deu regidors que m’acompanyen en aquesta responsabilitat formen un equip molt preparat i que donarà el millor de si durant tota la legislatura per convertir a Amposta en la ciutat que els ampostins i ampostines es mereixen.

Biografia i CV

Vaig nàixer a Amposta l’1 de febrer de l’any 1972. Criat al Grau i al barri del Centre, on teníem una botiga de llums, actualment visc a l’Acollidora. Casat amb Marian, tenim una filla de tres anys, Alba. Sóc enginyer Industrial i fins a principis de juny he exercit de professor a l’institut Montsià d’Amposta, on tinc la plaça definitiva.

Quant a la formació, vaig ser dels que va estudiar al Cervantes, fins als 12 anys, quan em vaig haver de traslladar al Col·legi Soriano Montagut, on vaig cursar 7è i 8è d’EGB. El batxillerat, a diferència del que era habitual, el vaig haver de fer en la modalitat de nocturn a l’Institut Ramon Berenguer IV. De jove, vaig treballar amb els meus pares, a la botiga de llums o al taller. També vaig treballar de cambrer i fins i tot vaig anar a la verema a França.

L’any 1991 vaig començar els estudis d’Enginyeria Industrial a Terrassa, tot i que vaig instal·lar-me a Barcelona, al barri de Gràcia. Després de llargs períodes fora de casa, me’n vaig adonar que volia tornar al territori. L’any 1998 em vaig incorporar a treballar al departament d’enginyeria de l’empresa MAI (LEAR), una vegada finalitzada la prestació social substitutòria del servei militar al municipi de Masdenverge. I al cap de tres anys, vaig optar per obrir un parèntesi per acabar el projecte de fi de carrera. Després vaig obrir una empresa i, paral·lelament, vaig iniciar una nova etapa professional fent substitucions per al Departament d’Educació. Després de passar per diversos instituts, és a l’Institut Montsià d’Amposta on hi tinc la plaça definitiva i on he treballat fins a principis de juny de 2015.

La meva implicació política es remunta a l’any 1999, quan vaig ser invitat a participar del projecte d’Esquerra anant a la llista de les municipals. No me’n faig militant fins a l’any 2001, arran de la defensa que va encapçalar aquest partit en favor de les Terres de l’Ebre i en contra del transvasament. L’any 2003 vaig entrar a formar part per primer cop com a regidor de l’Ajuntament d’Amposta, però no va ser fins el maig del 2011, agafant el relleu de Marta Cid, quan vaig encapçalar el projecte d’Esquerra d’Amposta a l’Ajuntament, quan la formació va incrementar en dos regidors més la seva presència. En les eleccions del 24 de maig del 2015, els ampostins van dipositar la seva confiança en el projecte d’Esquerra d’Amposta, atorgant-li la majoria absoluta. I el 13 de juny em vaig convertir en l’alcalde del municipi, funció a la que em dedicaré al 100%.

Adam Tomàs i Roiget

Les funcions de l’alcaldia són:

 • Dirigir el govern i l’administració municipal.
 • Representar a l’ajuntament.
 • Convocar i presidir les sessions del Ple, excepte els supòsits previstos en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i en la legislació electoral general, de la Junta de Govern Local, i de qualssevol altres òrgans municipals quan així s’estableixi en disposició legal o reglamentària, i decidir els empats amb vot de qualitat.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.
 • Dictar bàndols.
 • El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el Pressupost aprovat, disposar despeses dins dels límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, a exclusió de les contemplades a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, sempre que aquelles estiguin previstes al Pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10 per cent dels seus recursos ordinaris, excepte les de tresoreria que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives a cada moment no superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, ordenar pagaments i rendir comptes; tot això de conformitat amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
 • Exercir la prefectura superior de tot el personal, i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i l’acomiadament del personal laboral, donant compte al Ple, en aquests dos últims casos, en la primera sessió que celebri. Aquesta atribució s’entendrà sense perjudici del que es disposa en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim.
 • Exercir la prefectura de la Policia Municipal.
 • Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
 • L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l’ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat en un altre òrgan, i, en cas d’urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit adonant al mateix en la primera sessió que celebri per a la seva ratificació.
 • La iniciativa per proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l’Alcaldia.
 • Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades donant compte immediatament al Ple.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, excepte en els casos en què tal facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
 • L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos al pressupost.
 • L’atorgament de les llicències, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.
 • Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l’Ajuntament.
 • Les altres que expressament li atribueixin la lleis i aquelles que la legislació de l’Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.
 • Nomenar els tinents d’alcalde


Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'AJuntament